انتخاب زبان : English
امروز : 1403/04/23

پارکینگ مکانیزه کالسکه ای افقی

ویژگی ها :

پارکینگ های کالسکه ای دارای قابلیت نصب در زیر زمین و روی زمین می باشد.به طور تقریبی 60 تا 70 عدد  خودرو در هر کدام از این نوع پارکینگها قرار می گیرند.ظرفیت این نوع پارکینگها با توجه به تعداد طبقات و ردیف ها قابل تغییر است. این نوع پارکینگها به 2 نوع دسته بندی می شوند:

  1. صفحه دوار درونی 
  2. صفحه دوار بیرونی   

گروه اول در درون باربرجاگذاری شده در حالیکه گروه دوم در قسمت ورودی قرار گرفته است.و از آنجایی که سیستم کالسکه ای به خودروها امکان عقب رفتن در هنگام بالا و پایین آمدن را می دهد در نتیجه سرعت انتقال خودروها درپارکینگهای بزرگ به مقدار زیادی افزایش خواهد یافت.

این نوع پارکیتگ ها شامل 3 بخش اصلی می باشد.

  1. بالابر اصلی   
  2. کالسکه   
  3. پالت
  •  بالابر اصلی : که خودروها را تا مکان کالسکه جابه جا می نماید (انتقال عمودی)
  • کالسکه : که وظیفه انتقال خودروها تا محل پارکینگ به صورت افقی را داراست.
  • پالت : صفحه ای است که نقش حمایت (نگهداری) از خودروها را ایفا می کند.

 

 مشخصات استاندارد: