انتخاب زبان : English
امروز : 1398/03/04

پارکینگ مکانیزه مربعی

ویژگیها:

این نوع پارکینگ در مکانهای زیرزمین و مکانهایی که دسترسی محدود دارند نصب و مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات :