انتخاب زبان : English
امروز : 1403/04/23

پارکینگ مکانیزه هم سطح

 

 

ویژگی ها:

سیستم پارکینگ هم سطح مشترک برای ساختمان های متوسط و بزرگ به علت برتری مسافتی (فضایی)کار آمد , مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع پارکینگ ها به گونه ای طراحی شده اند که مکمل فضاهای پارکینگ های چندگانه می باشند. به کار گیری راستاهای عمودی و افقی , امر ورود  و خروج خودروها را بسیار آسان نموده است . این گونه پارکینگ ها دارای روشهای گوناگون نصب , البته با درنظر گرفتن شرایط محیط می باشند. دستگاههای ایمنی کامل برای راحت تر ساختن امر کنترل فراهم گردیده است.و همچنین حداقل قدرت مصرفی برای بهینه سازی اقتصادی مد نظر بوده است.

مشخصات استاندارد: