انتخاب زبان : English
امروز : 1403/04/23

پارکینگ مکانیزه کالسکه ای عمودی

 

ویژگی ها :

پارکینگ های کالسکه ای دارای قابلیت نصب در زیر زمین و روی زمین می باشد.به طور تقریبی 60 تا 70 عدد  خودرو در هر کدام از این نوع پارکینگها قرار می گیرند.ظرفیت این نوع پارکینگها با توجه به تعداد طبقات و ردیف ها قابل تغییر است. این نوع پارکینگها به 2 نوع دسته بندی می شوند:

  1.  صفحه دوار درونی
  2. صفحه دوار بیرونی   

گروه اول در درون باربرجاگذاری شده در حالیکه گروه دوم در قسمت ورودی قرار گرفته است.و از آنجایی که سیستم کالسکه ای به خودروها امکان عقب رفتن در هنگام بالا و پایین آمدن را می دهد در نتیجه سرعت انتقال خودروها درپارکینگهای بزرگ به مقدار زیادی افزایش خواهد یافت.

این نوع پارکیتگ ها شامل 3 بخش اصلی می باشد.

  1. بالابر اصلی   
  2. کالسکه   
  3. پالت

 این سیستم ها از نوع عمودی بوده و همچنین میتوان از صفحه دوار نیز استفاده نمود.

هر خودرویی که وارد سیستم می شود به سمت پالت خود هدایت شده و در آنجا باقی می ماند. سپس پالتها از طریق بالابرهای عمودی به راهروها منتقل شده و در طی این جریان هر پالت با پالت دیگری به منظور تامین فضای لازم استفاده ، زوج می گردد و در هر 2 عمل ورود و خروج راننده فقط به سمت جلو می تواند حرکت نماید.

مشخصات استاندارد: